Full Time Students (PhD/MSc)

TIMETABLAR FULL TIME SEM II 2020 2021

Part time Students (PhD/MSc)

TIMETABLAR PART TIME SEM II 2020 2021

Time Table Full Time Sem II (Lecture)

TIMETABLAR FULL TIME SEM IILECTURE 2020 2021